กบเลือกนาย

กบเลือกนาย หมายถึง ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเรื่อยๆ

ขยายความ : สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “กบเลือกนาย” นิยมใช้กับคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น ชอบเปลี่ยนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยๆ แต่สุดท้ายไม่ได้ดีซักอัน หนำซ้ำของบางอย่างอาจะนำภัยอันตรายมาสู่ตนด้วย

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน