กบในกะลาครอบ

กบในกะลาครอบ หมายถึง ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อย แต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก

ขยายความ : สำนวนไทย “กบในกะลาครอบ” นิยมใช้กับคนที่ทะนงกับฝีมือหรือความสามารถของตน โดยไม่ได้คิดเลยว่าความรู้ความสามารถของตนนั้นน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับผู้อื่น เช่น นายวินเป็นพนักงานขายฝึกหัด เมื่อทำงานไปได้ซักพักก็ปรากฏว่าขายได้ดี ลูกค้าติดกันมาก ก็เกิดความทะนงตัวว่าตัวเองนั้นยอดเยี่ยมในด้านการขายมาก หาตัวจับยาก แต่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยน ความต้องการของตลาดเปลี่ยนปรากฏว่ายอดขายตกลงมากเพราะการปรับตัวไม่ทัน ในขณะที่คนอื่นยังสามารถรักษายอดขายได้ เพราะประสบการณ์สูงและรู้จักปรับตัว

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน