กรวดน้ำคว่ำขัน

กรวดน้ำคว่ำขัน หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า กรวดน้ำคว่ำขัน นิยมใช้กับการที่จะตัดญาติขาดมิตรหรือเลิกคบค้าสมาคมกับใครซักคนหนึ่ง โดยเป็นการตัดขาดไม่เกี่ยวข้องกันอีก เช่น นายมีโกรธเคืองนายเวทเรื่องการปลูกข้าวล้ำที่นาของตนเอง หลังจากไปพูดจากันก็ไม่ยอมขยับกลับไปที่นาของตน นายมีจึงเลิกคบหากับนายเวทแบบกรวดน้ำคว่ำขันกันไปเลย

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน