กระดังงาลนไฟ

กระดังงาลนไฟ หมายถึง หญิงที่เคยผ่านผู้ชายมาแล้ว ย่อมรู้จักชั้นเชิงดีกว่าผู้หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน

ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า กระดังงาลนไฟ นั้นนิยมใช้เปรียบถึงผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานหรือผ่านการอยู่กินกับผู้ชายมาแล้ว แต่ยังสวยและมีเสน่ห์จนเป็นที่หมายปองของผู้ชายทั่วไป อีกทั้งเจ้าตัวเองก็มีชั้นเชิงสูงกว่าผู้หญิงบริสุทธิ์ทั่วไป จนผู้ชายหลงกันหัวปักหัวปลำ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน