กระดี่ได้น้ำ

กระดี่ได้น้ำ หมายถึง อาการแสดงความดีใจ หรือตื่นเต้นจนตัว

ขยายความ – สำนวน กระดี่ได้น้ำ นิยมใช้กับคนที่แสดงความดีใจจนออกหน้าออกตาเมื่อได้พบ ได้เจอ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองพอใจ ยกตัวอย่างเช่น นายเอกได้ลงเล่นฟุตบอลในสนามอีกครั้งหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ขอและต้องพักนานถึง 3 เดือน จึงแสดงอาการเหมือนกระดี่ได้น้ำ หรืออีกตังอย่างหนึ่ง ด.ช.พจน์ เพิ่งมาโรงเรัยนอีกครั้งหลังจากปิดเทอมไปนาน จึงเอาแต่วิ่งเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานเหมือนกระดี่ได้น้ำ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน