กระต่ายขาเดียว

กระต่ายขาเดียว หมายถึง ยืนกรานไม่ยอมรับ

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า กระต่ายขาเดียว นั้นนิยมใช้กับคนที่ปากแข็ง ไม่ยอมรับผิด ไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น หรือ เอาความคิดเห็นของตนเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น นายน้อยยืนยันกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ขโมยโทรศัพท์ของนางช้อย ทั้งๆที่จับได้แบบคาหนังคาเขา หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ผู้จัดการบริษัทยืนยันกระต่าบขาเดียวที่จะจ่ายโบนัสเพียงหนึ่งเดือน ถึงแม้พนักงานจะร้องขอมากกว่านั้นก็ตาม

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน