กระต่ายตื่นตูม

กระต่ายตื่นตูม หมายถึง คนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน

ขยายความ – สำนวน กระต่ายตื่นตูม นิยมใช้กับคนที่ตื่นตกใจง่าย หรือ ชอบตีตนไปก่อนไข้ จนบางครั้งสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วย ตัวอย่างเช่น นายมาฟังข่าวจากวิทยุว่าประเทศไทยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหว ได้ยินดังนั้นก็ตกใจรีบไปติดต่อให้ผู้รับเหมามาขุดหลุมหลบภัย ย้ายข้าวย้ายของเข้าไปอยู่ในนั้นทันที อีกทั้งยังป่าวประกาศให้คนอื่นรู้ว่ากำลังจะเกิดแผ่นดินไหวให้รีบขุดหลุมหลบภัยอย่างที่ตนเองทำ เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน