กระต่ายหมายจันทร์

กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึง ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า

ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า กระต่ายหมายจันทร์ นิยมใช้เปรียบเทียบผู้ชายที่ (อาจจะ) ไม่เจียมตัวเองสักเท่าไหร่ เพราะไปหมายปองผู้หญิงที่สูงศักดิ์หรือมีฐานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจดีกว่าตน เช่น นายเอกเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่ง แต่ตัวเขาเองกลับไปหลงรักลูกสาวเจ้าของบริษัทซึ่งร่ำรวยกว่าตนเองมาก โอกาสที่จะสมหวังนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน