กลิ้งครกขึ้นเขา

กลิ้งครกขึ้นเขา หมายถึง ทำงานที่ยากลำบากเกินวิสัยที่จะทำได้

ขยายความ – สำนวนไทย กลิ้งครกขึ้นเขา นิยมใช้เปรียบเทียบคนที่ตั้งใจจะทำอะไรที่มันยากเกินกว่าความสามารถของตน ตัวอย่างเช่น นายหนุ่ยต้องการขายลูกชิ้นปิ้งเพื่อนำเงินมาใช้หนี้สามล้านบาทใน 3 เดือน หรือ ด.ช.แฟง ต้องการวาดรูปวาดรูปการ์ตูนตลอดความยาวของกำแพงเมืองจีน หรือ นายฮั่นต้องการเพิ่มยอดขายของแผนกตนจาก 10 ล้านบาทต่อปี เป็น 500 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่กำลังคนเท่าเดิม สินค้าเท่าเดิม เป็นต้น สำนวนกลิ้งครกขึ้นเขา บางครั้งก็ใช้ เข็นครกขึ้นภูเขาแทน

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน