กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หมายถึง พะอืดพะอม จะทำอะไรก็ไม่ถนัด

ขยายความ – สำนวน กลืนไม่เข้าคายไม่ออก นิยมใช้กับคนที่อยู่ในภาวะลำบากใจ จะทำอะไรก็ไม่ได้เต็มที่ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการบริษัทรู้ว่าเกิดการยักยอกเงินของบริษัทเข้ากระเป๋าตัวเอง เมื่อตรวจสอบจึงพบว่าผู้ที่ยักยอกเป็นพ่อของตนเอง เขาจึงต้องอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะจะลงโทษก็ไม่ได้ จะปล่อยไว้เฉยๆก็ลำบาก เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน