กำขี้ดีกว่ากำตด

กำขี้ดีกว่ากำตด หมายถึง ได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า กำขี้ดีกว่ากำตด นิยมใช้เพื่อสื่อความหมายทำนอง…ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ตัวอย่างเช่น นายน้อยไปทวงหนี้นายมาก แต่นายมากไม่มีเงินคืนทั้งหมด มีแค่บางส่วนเท่านั้น นายน้อยจึงรับเงินจำนวนนั้นมา ซึ่งดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน