กำปั้นทุบดิน

กำปั้นทุบดิน หมายถึง ทำหรือพูดส่งเดชพอให้มันพ้นตัว

ขยายความ : สำนวนไทยคำว่า “กำปั้นทุบดิน” นิยมใช้กับคนที่ชอบทำหรือพูดอะไรแบบไม่อยากร่วมรับผิดชอบอะไรด้วย พูดพอให้เรื่องนั้นมันพ้นตัวไป เช่น นายวันมาปรึกษานายมาเรื่องเงินค่าเรียนลูกที่ยังหาได้ไม่พอ จะต้องจ่ายในวันพรุ่งนี้แล้ว แทนที่นายมาจะสนใจเรื่องเดือดร้อนของเพื่อนหรือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่กลับตอบไปว่า เงินไม่พอก็ไปหาเพิ่มซิ ทำนองนี้เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน