กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย

สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย” หมายถึง มีชีวิตอยู่อย่างสบาย

ขยายความ : สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย นิยมใช้ในการเปรียบเทียบคนที่มีฐานะดี หรือมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ต้องลำบากในการทำมาหากิน ได้กินข้าวร้อนๆ ได้นอนตื่นสาย ซึ่งคนที่ต้องทำมาหากินทั่วไปไม่สามารถทำได้

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน