กินที่ลับไขที่แจ้ง

กินที่ลับไขที่แจ้ง หมายถึง เปิดเผยเรื่องที่ทำกันในที่ลับ

ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทย “กินที่ลับไขที่แจ้ง” นิยมใช้กับคนที่ปากสว่าง เก็บความลับไม่เป็น มักเอาเรื่องที่เป็นความลับมาเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้โดยไม่จำเป็น จนเกิดความเสียหายกับผู้อื่น

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน