กินน้ำใต้ศอก

สำนวนไทยคำว่า “กินน้ำใต้ศอก” หมายถึง จำต้องยอมเป็นรองเขา, ไม่เทียมหน้าเทียมตาเท่า่ (มักหมายถึงเมียน้อยที่ต้องยอมลงให้แก่เมียหลวง)

ขยายความ : สำนวนไทยคำว่า กินน้ำใต้ศอก นิยมใช้กับผู้หญิงที่จำยอมต้องอยู่ในสถานะเป็นรอง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่เป็นเมียน้อย ที่ต้องยอมเป็นรองเมียหลวง ไม่สามารถมีหน้ามีตาในสังคมได้

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน