กินบนเรือนขี้บนหลังคา

กินบนเรือนขี้บนหลังคา หมายถึง เนรคุณ ไม่มีความกตัญญู

ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทย คำว่า “กินบนเรือนขี้บนหลังคา” นิยมใช้กับคนที่มีนิสัยเนรคุณ ไม่รู้จักบุญคุญใคร ไม่ตอบแทนบุญบุญคุญแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้ เช่น มีคนให้ความช่วยเหลือให้พักอาศัยในบ้าน แต่กลับลักขโมยสิ่งของเมื่อเจ้าของบ้านเผลอ เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน