กินปูนร้อนท้อง

สำนวนไทยคำว่า “กินปูนร้อนท้อง” หมายถึง ทําอาการมีพิรุธขึ้นเอง แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง

ขยายความ : สำนวนไทยคำว่า กินปูนร้อนท้อง นิยมใช้กับคนยังไม่มีใครกล่าวถึงหรือกล่าวโทษอะไร แต่ก็ออกตัวไว้ก่อนว่าตัวเองไม่เกี่ยว ตัวเองไม่ได้ทำ ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งจะทำให้ผู้อื่นยิ่งสงสัยในตัวผู้นั้นมากขึ้น

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน