กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง

กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง หมายถึง รู้ดีอยู่แล้วแสร้งทำเป็นไม่รู้

ขยายความ – สำนวนคำว่า กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง นิยมใช้กับคนที่ปากแข็ง ไม่ยอมรับความจริงแต่กลับเฉไฉไปเรื่องอื่น ตัวอย่างเช่น นายเท่งนอกใจภรรยาไปคบกับผู้หญิงอื่น เมื่อภรรยารู้ข่าวนายเท่งก็กลบเกลื่อนไปว่าไม่ใช่เรื่องจริงเป็นแค่รุ่นน้องที่ทำงานด้วยกันเท่านั้น เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน