กินอย่างหมู อยู่อย่างหมา

กินอย่างหมู อยู่อย่างหมา หมายถึง เละเทะ ไม่มีระเบียบ

ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า กินอย่างหมูอยู่อย่างหมา นั้นนิยมใช้กับคนที่ไม่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านช่องไม่ดูแลปล่อยให้เละเทะจนดูไม่ได้ ตัวอย่างเช่น นายเจ๋งมาเช่าหอพักอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อเรียนหนังสือ วันหนึ่งพ่อแม่มาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเยี่ยมลูก ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปในห้องก็ต้องตกใจ เพราะข้าวของเกลื่อนห้องไปหมด เสื้อผ้าอยู่ไม่เป็นทิศเป็นทาง ถ้วยชามรามไหก็วางเกลื่อน ไม่ล้างไม่เก็บให้เรียบร้อย ขยะก็ถูกทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดห้อง นิสัยอย่างนายเจ๋งนี้แหละที่โบราณเรียกว่า กินอย่างหมู อยู่อย่างหมา

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน