กิ้งก่าได้ทอง

กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ได้ลาภยศแล้วทะนงตนลืมฐานะเดิม

ขยายความ – สำนวนไทย “กิ้งก่าได้ทอง” นิยมใช้อธิบายลักษณะของคนที่ได้ดีแล้วลืมตัว ลืมกำพืด หยิ่งพยองดูถูกคนอื่น โดยไม่หันมองอดีตอันยากจนข้นแค้นของตน

ที่มา : พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร