ก่อร่างสร้างตัว

ก่อร่างสร้างตัว หมายถึง ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ก่อร่างสร้างตัว นิยมใช้กับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ กำลังเก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองเพื่ออนาคตที่ดี บางครั้งก็ใช้กับคู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ ซึ่งกำลังช่วยกันสร้างฐานะของครอบครัวให้มั่นคง ในบางกรณก้ใช้กับบริษัทหรือกิจการที่เพิ่งเริ่มด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกได้เงินเดือนเดือนแรก จึงนำเงินนั้นมาให้กับแม่เพื่อเป็นสิริมงคล ฝ่ายแม่ก็พูดกับลูกว่าให้เก็บเงินนี้เอาไว้เถอะ ลูกกำลังอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัว

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน