ก้างขวางคอ

ก้างขวางคอ หมายถึง ผู้ที่ขัดขวาง ไม่ให้ทำอะไรได้สะดวก

ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทย ก้างขวางคอ นิยมใช้เปรียบเทียบคนที่คอยขัดขวางไม่ให้การกระทำของเราประสบความสำเร็จ สามารถใช้ได้ทั้งแค่ดีและไม่ดี เช่น โจรต้องการเข้าไปขโมยของในหมู่บ้าน แต่ติดขัดที่ยามดูแลแข็งขันแบบนี้ถือว่ายามเป็นก้างขวางคอโจร หรือ ว่าเรากำลังจะชนะประมูลก่อสร้างตึกของทางราชการ แต่ว่าหัวหน้าหน่วยราชการนั้นสนิทกับคู่แข่งเรา และพยายามขัดขวางไม่ให้เราชนะ แบบนี้ก็เรียกว่าข้าราชการคนนั้นเป็นก้างขวางคอของเราเช่นกัน

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน