ขนทรายเข้าวัด

ขนทรายเข้าวัด หมายถึง หาประโยชน์ให้ส่วนรวม

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ขนทรายเข้าวัด” โบราณท่านนิยมใช้เรียกคน หรือ กิจกรรมใด ๆ ที่ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม หรือเป็นการหาประโยชน์มาให้ส่วนรวม ตัวอย่างเช่น การช่วยกันเรี่ยไรเงินเพื่อนำมาสร้างโบสถ์ การช่วยกันออกร้านกาชาดเพื่อนำเงินมาเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก หรือ การลงแขกช่วยกันเกี่ยวข้าว เพื่อนำข้าวมาบริจาคให้กับกลุ่มแม่บ้าน เพื่อนำไปขายหาเงินมาบำรุงประปาหมู่บ้าน เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน