ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

ขนหน้าแข้งไม่ร่วง หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ขนหน้าแข้งไม่ร่วง โบราณท่านนิยมใช้หมายถึงคนที่รวยมาก หรือมีทรัพย์สินมาก เมื่อมีรายจ่ายก้อนใหญ่เกิดขึ้น แต่รายจ่ายนั้นยังปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่

ตัวอย่างการนำไปใช้
– เธอดูดาราคนนั้นสิ โดนภาษีย้อนหลังไปหลายล้าน แต่แค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ล่วงหรอกเพราะเขารวยมาก
– นี่คุณ เจ้านายผมพาเมียไปเที่ยวยุโรป 10 วัน เมียแกชอปปิ้งไปหลายแสน แต่อย่างว่าแหละคนรวยแค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน