ขว้างงูไม่พ้นคอ

ขว้างงูไม่พ้นคอ หมายถึง ทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัวเอง

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ขว้างงูไม่พ้นคอ นิยมใช้กับคนที่พยายามปัดความผิดหรือโยนความผิด โยนความรับผิดชอบนั้นให้พ้นตัวเอง แต่การกระทำนั้นกลับส่งผลกลับมาหาตัวเองอยู่ดี ตัวอย่างเช่น นายนพบอกปัดที่จะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายโครงการใหม่ของบริษัท ถึงจะบอกปัดได้แต่ก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายการเงิน หรืออีกกรณีหนึ่ง นายนทีโยนความผิดเรื่องของบริษัทสูญหายในระหว่างวันหยุดยาวให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่ก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองพ้นผิด เนื่องจากของสิ่งนั้นอยู่ในห้องทำงานของตนและตนเองลืมใส่กุญแจตู้และกุญแจห้องด้วย

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน