ขิงก็ราข่าก็แรง

 

ขิงก็ราข่าก็แรง หมายถึง ต่างไม่ยอมลดละกัน

ขยายความ – คำพังเพย ขิงก็ราข่าก็แรง นิยมใช้อธิบายเมื่อคนสองคนหรือมากกว่า ต่างฝ่ายต่างยืนยันในความคิดของตน ไม่มีใครยอมใคร จนเกิดความขัดแย้งและการโต้เถียงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น สามีภรรยาคู่หนึ่งมีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เป็นประจำจนชาวบ้านเอือมระอา เนื่องมาจากต่างคนต่างเชื่อความคิดของตน คิดแต่ว่าฉันถูกเธอผิด ไม่มีใครยอมกัน หรือพนักงานสองคนอยู่แผนกเดียวกัน แต่ไม่ค่อยลงรอยกันเพราะต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองทำถูกอยู่ตลอดเวลา จนเกิดความขัดแย้งถกเถียงกันอยู่บ่อยๆ เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน