ขี่ช้างจับตั๊กแตน

สำนวนสุภาษิต “ขี่ช้างจับตั๊กแตน” หมายถึง ลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อย

ขยายความ : สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า ขี่ช้างจับตั๊กแตน นิยมใช้กับการลงทุนลงแรงเป็นจำนวนมากมาย แต่ได้รับผลตอบแทนนิดเดียว ไม่คุ้มค่า เปรียบเหมือนลงทุนขี่ช้างเพื่อไล่จับตั๊กแตน

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน