ขี้แพ้ชวนตี

ขี้แพ้ชวนตี หมายถึง แพ้ตามกติกาแล้ว ยังไม่ยอมรับว่าแพ้ จะเอาชนะด้วยกำลัง

ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า ขี้แพ้ชวนตี โบราณท่านใช้อธิบายคนที่มีนิสัยอันธพาล ไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ หรือ ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าไม่มีน้ำใจนักกีฬา ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ตามกติกาของตน เมื่อแพ้แล้วกลับพาลหาเรื่อง ท้าตีท้าต่อยไปทั่ว

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน