ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง หมายถึง ของที่ดูภายนอกแล้วสวยงามดีแต่แท้จริงแล้วภายในไม่ดีเลย

ขยายความ – คำพังเพย ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่เมื่อดูภายนอกแล้วดูดีมากๆ แต่ในความจริงแล้วกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ดีแต่ภายนอก อาจจะสุขภาพแย่ การเงินไม่คล่องตัว หรือนิสัยแย่เอามากๆ

นอกจากนี้สำนวนนี้ยังสามารถใช้กับสิ่งของได้ด้วย เช่น ส้มลูกหนึ่งข้างนอกดูสวยงาม เปล่งปลั่งน่ารับประทาน แต่เมื่อปลอกเปลือกกลับพบว่าข้างในเนื้อไม่สวยเลย เหี่ยวย่นไม่น่ากิน รสชาติก็เปรี้ยว ไม่อร่อย เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน