คงเส้นคงวา

คงเส้นคงวา หมายถึง เสมอต้นเสมอปลาย

ขยายความ – สำนวนคำว่า คงเส้นคงวา นิยมใช้กับคนที่มีนิสัยใดๆที่เสมอต้นเสมอปลาย ไม่เคยเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ได้ทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดี

ตัวอย่างเช่น
– นักการเมืองคนนี้โกงกินมาตลอดแบบคงเส้นคงวามาก ไม่เคยทำตัวดีขึ้นเลย แต่คนก็ยังเลือกให้เป็น ส.ส. มาตลอด
– คุณลุงสามีป้าแม้นแกคงเส้นคงวามากๆ ขยันทำมาหากิน เป็นมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มจนถึงปัจจุบัน
– พนักงานบัญชีบริษัทเราแกมาทำงานเช้ามาก มาไม่เคยเกิน 6 โมงเช้า กลับก็ดึกกว่าเพื่อน ขยันคงเส้นคงวามาก ๆ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน