คนดีผีคุ้ม

คนดีผีคุ้ม หมายถึง คนทำดีย่อมไม่มีภัย

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า คนดีผีคุ้ม โบราณท่านใช้เป็นคำให้กำลังใจแก่คนทำความดี ว่าทำแล้วผีหรือเทวดาจะคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง ไม่เหมือนคนทำชั่ว ซึ่งมักจะประสบแต่สิ่งที่ไม่ดี สำนวนนี้มีความหมายคล้ายกับคำว่า คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม้

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน