คนล้มอย่าข้าม

คนล้มอย่าข้าม หมายถึง อย่าดูถูกหรือซ้ำเติมคนที่พลาดพลั้งเผลอ

ขยายความ – สุภาษิต คนล้มอย่าข้าม โบราณท่านใช้สอนคนให้เห็นใจคนที่ทำอะไรผิดพลาด คนที่ทำอะไรแล้วล้มเหลว หรือกำลังประสบปัญหาชีวิต ถึงแม้จะช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้ ก็ไม่ควรซ้ำเติมให้เขาแย่ลงกว่าเดิม หรือพูดจาดูถูกให้เขาหมดกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาใหม่

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน