คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย หมายถึง เมื่อต้องทำอะไรที่มีความเสี่ยง ทำสองคนย่อมดีกว่าคนเดียว

ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย โบราณท่านใช้ในการสอนให้ไม่ประมาท เป็นคนรอบคอบ ทำอะไรไม่เสี่ยงเกินไป งานไหนที่เสี่ยงหรือมีอันตราย ควรมีคนอื่นไปด้วย เผื่อจะได้ช่วยกันในเวลาคับขัน ดีกว่าไปคนเดียว ซึ่งถ้าผิดพลาดอะไรขึ้นมา จะแก้ไขได้ไม่ทันการณ์

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน