คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึง คบคนชั่วก็ถูกชักนำพาไปทำชั่ว คบคนดีก็จะพากันทำดี

ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” นั้น คนโบราณท่านใช้เพื่อสอนให้เรารู้จักการคบคน โดยสอนให้คบแต่คนดีและคนที่เป็นบัณฑิต หรือคนที่มีความรู้และความคิดที่ดี เนื่องมาจากถ้าเราคบคนดีหรือบัณฑิต บัณฑิตนั้นก็จะนำพาเราไปหาแต่สิ่งที่ดี ไม่ข้องแวะกับสิ่งเลวร้ายและอบายมุขทั้งปวง ในขณะที่คนพาลหรือคนไม่ดีนั้น จะชักนำเราไปในทางตรงกันข้าม อันหมายถึงทางที่ไม่ดี ทางที่ตกต่ำ และจะทำให้ชีวิตมีแต่ปัญหาและเรื่องที่ไม่ดีตามมาในภายหลังได้