คบเด็กสร้างบ้าน

คบเด็กสร้างบ้าน หมายถึง ทำงานการอะไรกับเด็กย่อมไม่เป็นผล เพราะยังอ่อนประสบการณ์

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า คบเด็กสร้างบ้าน นิยมใช้กับคนที่คิดจะทำการใหญ่หรือทำงานสำคัญ แต่ดันเลือกเอาคนอ่อนประสบการณ์มาร่วมงานด้วย ทำให้งานนั้นไม่ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง ตัวอย่างเช่น นายประยุทธ์ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายงานพิเศษให้คุ้มกันเงินสด 100 ล้านบาทไปส่งมอบยังบ้านของลูกค้า นายประยุทธ์ได้เลือกลูกน้องอีก 3 คนไปร่วมทำงานด้วย แต่ทั้ง 3 คนนั้นเป็นพนักงานใหม่ ยังเด็กอยู่ ไม่มีประสบการณ์สำหรับงานใหญ่แบบนี้มาก่อน ทำให้เงินจำนวนนี้ถูกดักปล้นระหว่างทางไปจนหมด เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน