ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด

ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด หมายถึง มีความรู้มาก แต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์

ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด นิยมใช้กับคนที่มีความรู้ มีประสบการณ์มาก ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยแล้ว หรือ ผ่านการศึกษาขั้นสูง แต่ไม่สามารถดำรงชีวิตเพื่อให้ผ่านอุปสรรคต่างๆได้ ล้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อยไป หรือไม่ก็ไม่รู้จักการใช้ความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์ หรือใช้ผิดทาง จนความรู้ที่มีไม่สามารถช่วยให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นได้

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน