ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก

ความวัวยังไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรก หมายถึง มีปัญหาใหม่เข้ามาขณะที่ปัญหาเดิมยังแก้ไม่หาย

ขยายความ – สุภาษิต “ความวัวยังไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรก” นิยมใช้อธิบายสภาพที่เรากำลังวุ่นวาย ปวดหัวกับเหตุการณ์หนึ่งอยู่ ยังแก้ไขไม่สำเร็จลุล่วง แต่กลับมีเหตุการณ์ร้ายแทรกเพิ่มเข้ามาอีก ทำให้สถาณการณ์แย่และเลวร้ายขึ้นมากกว่าเดิม เช่น เด็กชายคนหนึ่งกำลงถูกครูฝ่ายปกครองเล่นงานเรื่องแต่งกายผิดระเบียบ ปรากฏว่าครูประจำชั้นยังทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องชอบหนีเรียนอีกด้วย