ความในอย่านำออก ความนอกอย่านำเข้า

ความในอย่านำออก ความนอกอย่านำเข้า หมายถึง ไม่นำเรื่องไม่ดีของพรรคพวกไปบอกคนอื่นและไม่รับเข้ามาด้วย

ขยายความ – สุภาษิต ความในอย่านำออก ความนอกอย่านำเข้า นี้ โบราณท่านใช้สำหรับการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต โดยการไม่นำความลับหรือสิ่งที่ไม่ควรเผยแพร่ของฝ่ายตน ไปบอกกล่าวต่อสาธารณะหรือให้รู้ถึงหูของฝ่ายตรงข้าม ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรนำเรื่องอันไม่เป็นสาระ เข้ามาในกลุ่มของตน อันจะนำไปสู่การเสียสมาธิ เสียเวลา จนเสียงานสำคัญไป

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน