คอทองแดง

คอทองแดง หมายถึง ดื่มเหล้าเก่ง ไม่เมาง่ายๆ

ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า คอทองแดง โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่กินเหล้าเก่ง กินได้มากและกินได้นาน ไม่เมาง่ายๆ สำนวนนี้มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า คออ่อน หรือ คอแป๊บ นั่นเอง *** เหล้า หรือ สุรา เป็นสิ่งที่มีโทษต่อร่างกาย น้องๆหนูๆ อย่ากินนะครับ เพราะไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลย เราดื่มนมหรือน้ำผลไม้ดีกว่านะครับ ^ ^

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน