คันไม้คันมือ

คันไม้คันมือ หมายถึง อยากลงมือทำ

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า คันไม้คันมือ โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงอาการอยากลงมือทำ มีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งนั้น ๆ จนแทบจะรอไม่ไหว และเมื่อได้ลงมือทำจริง ๆ ก็จะตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถ

ตัวอย่างเช่น
– เมื่อไหร่จะออกค่ายอาสาไปช่วยสร้างบ้านให้ชาวเขาเสียทีนะ ฉันคันไม้คันมือเต็มทีแล้ว
– ดูลูกซิคุณ ตั้งใจปั้นดินน้ำมันอย่างมากเลย แกคันไม้คันมืออยากทำมานานมากแล้ว
– พ่อครับ เมื่อไหร่จะให้ผมไปช่วยงานผลิตที่บริษัทเสียทีครับ ผมเรียนจบมาตั้งนานแล้ว มันรู้สึกคันไม้คันมืออยากทำงานมาก

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน