คู่เรียงเคียงหมอน

คู่เรียงเคียงหมอน หมายถึง สามีภรรยาที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน

ขยายความ – สุภาษิต คู่เรียงเคียงหมอน โบราณท่านนิยมใช้อธิบายถึงหญิงชายที่เป็นสามีภรรยากัน อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขโดยไม่ทิ้งกัน สุภาษิตนี้ยังสามารถใช้กับคู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานใหม่ก็ได้ ส่วนที่แต่งงานกันมานานยังสามารถใช้อีกคำหนึ่งได้คือคำว่า คู่ทุกข์คู่ยาก

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน