ตนเป็นที่พึ่งเเห่งตน

ตนเป็นที่พึ่งเเห่งตน หมายถึง การทำอะไรด้วยตัวเอง แทนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

ขยายความ – สุภาษิตคำว่า ตนเป็นที่พึ่งเเห่งตน โบราณท่านใช้สอนเพื่อให้รู้จักการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก อย่าพยายามคิดแต่จะไปขอความช่วยเหลือของผู้อื่น สอนให้เรามีความพยายามในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้กับตัวเราแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเราเองอีกด้วย

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน