ติเรือทั้งโกลน

ติเรือทั้งโกลน หมายถึง ตำหนิสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จหรือที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร

ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า ติเรือทั้งโกลน นั้นโบราณท่านเปรียบเอาไว้กับคนที่มีนิสัยชอบติ ตินั่นตินี่โดยไม่ได้ดูให้รอบคอบเลยว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี หรือไม่ก็เมื่อรู้ว่าอีกคนกำลังทำอะไรก็เริ่มติทันที ทั้งๆที่ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างไร

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน