ทองแผ่นเดียวกัน

ทองแผ่นเดียวกัน หมายถึง เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ทองแผ่นเดียวกัน โบราณท่านเปรียบเอาไว้ถึงครอบครัวสองครอบครัวที่มีลูก และลูกของทั้งสองครอบครัวแต่งงานกัน จึงถือเสมือนว่าทั้งสองครอบครัวนี้เกี่ยวดองกัน เป็นทองแผ่นเดียวกันนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ครอบครัวนายแม้นมีลูกชาย ครอบครัวนายมามีลูกสาว ต่อมาลูกชายนายแม้นเกิดชอบพอกับลูกสาวของนายมาและตกลงแต่งงานกัน โบราณท่านถือว่าครอบครัวของนายแม้นและนายมานั้นเป็นทองแผ่นเดียวกันนั่นเอง

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถา