ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว หมายถึง คนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น

ขยายความ – สุภาษิต ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว โบราณท่านใช้สอนคนให้กระทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว เพราะเมื่อเราทำดี เราก็จะได้ผลดีเป็นการตอบแทน แต่ในทางกลับกัน ถ้าทำแต่ความชั่ว เราก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีเป็นการตอบแทน

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน