ทำนาบนหลังคน

ทำนาบนหลังคน หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ทำนาบนหลังคน โบราณท่านเปรียบเอาไว้ถึงคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ฉกฉวย หรือขูดรีดผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว บุคคลที่เข้าข่ายสำนวนทำนาบนหลังคนเช่น พวกปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงเกินจริง พวกที่ขายของขาดแคลนในราคาที่สูงเกินเหตุโดยหวังกำไรเพิ่มขึ้น โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่น เป็นต้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน