ท่าดีทีเหลว

สำนวนสุภาษิต “ท่าดีทีเหลว” หมายถึง มีท่าทางดี แต่ทําอะไรไม่ได้เรื่อง

ขยายความ : สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า ท่าดีทีเหลว นิยมใช้กับคนที่ดูท่าทางดี ทะมัดทะแมงว่าจะสามารถทำงานได้ดี ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อลงมือทำเข้าจริงๆ กลับทำไม่ได้ผล ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน