ผักชีโรยหน้า

ผักชีโรยหน้า หมายถึง การทำความดีเพียงผิวเผิน

ขยายความ – สำนวนคำว่า “ผักชีโรยหน้า” นิยมใช้กับการกระทำใด ๆ ที่ผลจริง ๆ ออกมาไม่ดี แต่สิ่งไม่ดีนั้นกลับถูกปิดบังไว้ด้วยสิ่งที่เห็นแล้วมองว่าดีหรือสวยงาม นับได้ว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งทีเดียว

ตัวอย่างเช่น
– ลูกต้องทำงานด้วยความตั้งใจเพื่อให้ผลงานออกมาดี ไม่ใช่ทำลวก ๆ แล้วเอาผักชีโรยหน้าเพื่อปิดบังมันไว้
– นี่เธอ งานเราเสร็จไม่ทันแน่นอน เธอรีบทำดอกไม้ประดับงานแบบผักชีโรยหน้าไปก่อนนะ ขอให้รอดงานนี้ไปก่อน
– งานประชุมครั้งนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่า ผักชีที่อุตส่าทำไว้โรยหน้าก็ช่วยอะไรไม่ได้

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน