พายเรือทวนน้ำ

พายเรือทวนน้ำ หมายถึง ทำด้วยความยากลำบาก

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า พายเรือทวนน้ำ โบราณท่านเปรียบไว้กับการกระทำที่ยากลำบาก หวังผลสำเร็จได้ยาก หรือไม่ก็อาจจะท้อก่อนที่จะทำได้สำเร็จ ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงเสีย สำนวนนี้มีความหมายคล้ายๆกับคำว่า กลิ้งครกขึ้นเขา นั่นเอง

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน