ฟ้าหลังฝน

ฟ้าหลังฝน หมายถึง สิ่งดีงาม สบายใจ เมื่อผ่านพ้นปัญหาใหญ่

ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ฟ้าหลังฝน นิยมใช้เพื่อสอนใจว่าภายหลังจากการมรสุมชีวิตครั้งใหญ่และรุนแรง สิ่งที่ตามมาย่อมสดใสดีงาม มีความสบายใจ แต่เราต้องอดทนและพยายามที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปให้ได้เสียก่อน ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาชีวิต ให้กัดฟันสู้เพื่อให้ผ่านพ้นไปให้ได้ ฟ้าหลังฝนที่สดใสรอเราอยู่ข้างหน้า

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน